top of page

Weronika Braun

Tematem mojego malarstwa są odrealnione, wrażeniowe pejzaże. Prace opieram na laserunkach. Głównie liczy się dla mnie gra świateł i barw. Usiłuję zawrzeć w obrazach blaski i cienie uniesień emocjonalnych, poszukując w ten sposób transcendencji.
Transcendencja ma wiele definicji, ale wszystkie odnoszą się do czegoś, czego nie możemy poczuć zmysłami.

Pojęcie transcendencji, traktowane jako sposób emocjonalnego postrzegania świata na jego duchowej płaszczyźnie, stało się

dla mnie narzędziem umożliwiającym przedstawienie w malarstwie mojego sposobu patrzenia na świat.
Za pomocą plam barwnych, chcę pokazać odbiorcy to, co nienamacalne i nieuchwytne oraz wprowadzić widza do świata,

w którym będzie mógł odnaleźć cząstkę siebie.

bottom of page