top of page

Tomasz Koclęga

Artysta posiada w swym dorobku monumentalne rzeźby w przestrzeniach publicznych, zainstalowane na stałe, na trzech kontynentach. Eksponowane one są między innymi w Saint Louise (USA), New Delhi, Czandigharze (Indie), Wilnie (Litwa), Zlinie (Rep. Czeska) oraz Bytomiu, Rybniku, Katowicach. W grudniu 2020 roku, w New Delhi, została zainstalowana najnowsza, monumentalna praca artysty pt. “Inner Balance”. Rzeźba o wymiarach 7 x 10 x 8 m, odlana z 6,5 t brązu,

jest w chwili obecnej jego największym dziełem.

Od kilku lat artysta tworzy również małe i średniej wielkości rzeźby z brązu. Charakteryzuje je dynamika kompozycji, ekspresja wyrazu, deformacja. Wszystko to składa się na charakterystyczną, rozpoznawalnę formę, operująca bogatym jezykiem gestow.

Twórczość Tomasza Koclęgi skupiona jest na naturze człowieka z jej pragnieniami, emocjami, możliwościami i marzeniami.

Ta fascynacja wyznacza obszar jego twórczości, wyrażającej się przede wszystkim rzeźbą figuratywną. Doskonałe wyczucie formy umożliwia widzom zgłębianie i odkrywanie prawdy o człowieku. Treść emocjonalna i intelektualna jest skondensowana

w zdeformowanych ciałach ludzkich, których ciche gesty stają się alfabetem wyrażania uniwersalnych wartości.

Bardzo ciekawa w brązach Koclęgi wydaje się otwartość autora na poszukiwanie nowych kontekstów - poprzez łączenie materiałów. Rozpoznawalne i cenione są prace, w których autor łączy brąz z elementami szklanymi, kamieniami, drewnem, złotem. Najnowszymi, kolorowymi pracami, Koclęga wkracza w nowe obszary artystycznych poszukiwań. Rzeźby odlane z brązu

są lakierowane. Już nie tylko forma, gest i różnorodność użytych materiałów, ale również kolor budują przekaz.

Prace te są również łączone i innymi elementami, tworząc kontynuację drogi twórczej.

Koclęga prezentował swoje prace na ponad 50 wystawach indywidualnych oraz ponad 100 zbiorowych wielu krajach,

np. w USA, Japonii, Indiach, Chinach, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Belgii, Niemczech, Indonezji, Hong Kongu,

Tajwanie, Austrii, Finlandii, Włoszech, Słowacji, Czechach i wielu polskich miastach.

bottom of page