top of page

Pola Piestrzeniewicz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Laureatka stypendium Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w 2021 r. Zajmuje się głównie malarstwem abstrakcyjnym, gdzie niefiguratywne materie zestawia

z gestami pędzla. Laureatka II nagrody XXXVII edycji Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne 2020.

Otrzymała nagrodę Łódzkiego Domu Kultury, II Wyróżnienie Festiwalu EMANACJE 2020 oraz wyróżnienie Ogólnopolskiego Konkursu INSPIRACJE 2020 Fundacji Sztuki Współczesnej PALETA . Laureatka nagrody Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej VIII edycji konkursu „WYMODELuj swoje Marzenia 2020”,

For Against/ Za i przeciw International student poster competition

oraz Międzynarodowego Biennale Plakatu pod patronatem UNESCO.

Uzyskała II nagrodę w konkursie Empatia 2021 im. Hikiego Fromera.

bottom of page