top of page

Noemi Staniszewska

• absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
• obrona dyplomu z wyróżnieniem w 2014r., pod kierunkiem prof. Jerzego Ostrogórskiego wraz z aneksem z animacji

pod kierunkiem dr Roberta Turło
• pobyt na wymianie studenckiej na Royal Academy of Art w Hadze w 2013r.
• od roku 2017 studentka studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku

• I nagroda w kategorii malarstwo na 9th Arte Laguna Prize w Wenecji, 2015
• II nagroda w konkursie Ale Sztuka! Młode Malarstwo Polskie w Krakowie, 2015
• stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013-2014
• stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska, 2011-2014
• stypendystka Rektora ASP w Gdańsku – stypendium dla najlepszych doktorantów, 2017-2019
• stypendystka Rektora ASP w Gdańsku – stypendium dla najlepszych studentów, 2010-2014

bottom of page