top of page

Monika Stolarska

W swoich pracach poruszam się pomiędzy rozmaitymi symbolami. Posługuję się archetypami ze świata natury takimi jak; góra, księżyc, horyzont, woda, ogień, droga etc. Bliski jest mi język geometrii, otwiera on przestrzeń do interpretacji na poziomie zmysłu i intuicji. Inspiruje mnie konstruktywizm oraz architektura modernizmu. Odnajduję w tych nurtach rytmy oraz zjawiska, które widzę w naturze, ludzką próbę pogodzenia świata ducha i materii. Często impulsem do dalszej pracy jest dla mnie wizualne i emocjonalne doświadczenie świata przyrody, przetwarzam swoje odczucia, zarejestrowane obrazy, intuicyjne tropy tworząc z nich własny język plastyczny. Interesują mnie związki, badanie granicy gdzie kończy się człowiek a zaczyna przyroda, relacje i powiązania z nią, wzajemny wpływ, odnajdywanie siebie w świecie oraz świata w sobie.

bottom of page