top of page

Mateusz Lewczuk

"Moje podejście do malarstwa bazuje na uważności wobec emocjonalnych przeczuć, szacunku dla mocy intuicji oraz miłości do natury. W świecie najczęściej faworyzującym spojrzenie analityczne i intelektualne twórczość jest dla mnie bezpieczną przestrzenią kontaktu z tym, co pozaintelektualne, a czasem niewytłumaczalne. Ciekawi mnie idea tworzenia obiektów podatnych na jak najbardziej różnorodne sposoby percepcji i interpretacji. Często podejmuję takie próby, wykorzystując do tego swoją fascynację zjawiskiem pareidolii. Chciałbym, by moje obrazy wywoływały wrażenia i uczucia podobne do tych wynikających z kontaktu z przyrodą, a obszary styku abstrakcji z realnym były przestrzenią dla dopowiedzeń odbiorcy."

bottom of page