top of page

Magdalena Nowatkowska

W cyklu „Granice” analizuje, bada sensowność i brak sensu ich istnienia. Cykl jest odpowiedzią

na otaczające zjawiska. Powstawać zaczął dokładnie w okolicach niepokojących doniesień o wojnie.

Jest opowieścią, o tym co widzi, czuje i obserwuje. Studium nad korelacją między kobietami i mężczyznami,
między ludźmi. Niespotykanymi ich mocami. O tym, co wyzwala czas niepokoju, niepewności.

O tym ile można, a okazuje się że więcej niż by się wydawało... To obraz uzupełniania się, oddzielania, przenikania,
zacierania się pewnych przestrzeni. Tych pomiędzy światem pokoju i światem totalnego chaosu.
To cykl o emocjach. O pokonywaniu przeszkód. O możliwościach i ich braku. O tym co można, co trzeba,

co wypada. O sile. O mocy i niemocy. O bliskości. O relacjach. O bezsilności. O granicach.

O sensie i bezsensie ich istnienia. O człowieku. Po prostu.

bottom of page