top of page

Joanna Mazuś

Artystka wizualna i teoretyczka sztuki zajmująca się głównie malarstwem sztalugowym i monumentalnym,

niepoprzestająca jednak na pracy plastycznej i pisząca eseje o swoich rozważaniach filozoficzno-artystycznych.

Całą jej działalność spaja tworzona przez nią koncepcja abstrakcji metafizycznej, koncentrująca się na formowaniu ponadkulturowego języka plastycznego sprzyjającego eksploracji ogólnoludzkiej duchowości.

Urodziła się w 1994 r. w Warszawie. W 2018 r. ukończyła studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem za pracę stworzoną pod kierunkiem prof. Andrzeja Rysińskiego (malarstwo)

i prof. Krzysztofa Jabłonowskiego (aneks z fotografii na Wydziale Grafiki). W roku akademickim 2016/2017 w ramach stypendium Erasmus+ studiowała na Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie.

Od 2016 r. współpracuje z Krzysztofem Sokolovskim przy tworzeniu polichromii i projektów monumentalnych.

Jej prace były prezentowane na kilku wystawach indywidualnychi kilkunastu zbiorowych w Polsce i zagranicą.

bottom of page