top of page

Jerzy Baranowski

Poszukując swojego języka wyrazu robiłem bardzo dużo prób i eksperymentów z materią malarską. Zestawiałem ze sobą rozmaite materiały, faktury, badając różne gęstości farby czy różne narzędzia, czasem zupełnie przypadkowe.

W pewnym momencie zauważyłem, że niektóre z nich stały się odrębnym etapem w mojej twórczości, kierunkiem,

który powinienem głębiej zbadać. Poszukiwałem prostego i skutecznego sposobu wyrażenia odczuć przestrzennych

w malarstwie przy użyciu minimalnych, niezbędnych środków. Geometryczna przestrzenna kompozycja jest pierwszym

etapem na tej drodze, a celem jest wyrażenie złożoności ludzkiej natury, za pomocą tych uproszczonych środków.

Surowa, prosta, minimalistyczna forma przy całej złożoności świata – stała się wyzwaniem godnym podjęcia próby realizacji.

bottom of page