top of page

Jacek Jasiniak

W kreacji szukam powiązania pomiędzy światem wyobraźni a światem realnym.
Jest dla mnie sposobem odkrywania prawdy o sobie i świecie, poszukiwaniem własnej tożsamości, drogą komunikacji

z otoczeniem. Liczy się w niej bezpośredniość i autentyczność. Bardzo ważna jest dla mnie rola intuicji, jako swoistego wewnętrznego kompasu i drogowskazu w podejmowaniu decyzji artystycznych. Duże znaczenie ma dla mnie także element zaskoczenia, absurdu i nonsensu. W moim malarstwie koncentruję się głównie na własnym, subiektywnym przeżywaniu świata. Obraz staje się zapisem moich wrażeń, myśli, stanów emocjonalnych i duchowych. Sam proces twórczy jest ważny, zmienia się

w czasie i sama akcja, samo uderzenie pędzla jest nośnikiem treści, gdzie przypadkowość rządzi procesem twórczym,

gdzie określona barwa ma przekazać odpowiednie uczucia. Dla mnie sztuka ma wymiar transcendentalny, przenoszący,

zarówno widza, jak i twórcę, w świat idei, uczuć i myśli stanów duchowych, których nie można w żaden inny sposób przedstawić.
Uwielbiam eksperymentować z tworzywem malarskim, dążąc do osiągnięcia efektu, który wciągnąłby i porwał widza. 

Łączę różne techniki i materiały, wychodzę poza płaszczyznę obrazu.

bottom of page