top of page

Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska

Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Sztuk Pięknych, gdzie ukończyła

również podyplomowe studia z dialogicznego projektowania architektury w oparciu o interdyscyplinarne

działania sztuk pod kierunkiem prof. Jacka Dominiczaka.

Wcześniej uczyła się różnych technik plastycznych w Liceum Plastycznym i przeszła edukację

muzyczną w Szkole Muzycznej. Na uczelni prowadzi autorskie zajęcia

z projektowania architektury przez pryzmat sztuki.  Tworzy obiekty artystyczne pod pseudonimem AINA.

W swojej sztuce porusza zagadnienia związane z surrealistyczną relacją człowieka, architektury i natury.

Kreuje również dzieła stworzone z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu: Site-Specyfic Art. 

bottom of page