top of page

Gaya Lastovjak

Gaya Lastovjak jest wielokrotnie nagradzaną współczesną artystką figuratywną.

Tworzy trójwymiarowe obrazy techniką własną przy użyciu papier-mache, płótna oraz farby olejnej.

Obrazy ujawniają rzeźbiarskie widzenie formy, zaskakują swoją różnorodnością pod względem struktury jak i przesłania, koncentrując się na ukazaniu aspektu ludzkiej egzystencji. Autorka w każdej swojej pracy porusza wątek ludzki,

absorbuje ją drugi człowiek i związane z nim zagadnienia. Dzięki konkretnym gestom sylwetek w swoich obrazach ukazuje wartościowe ludzkie cechy, jakimi są jedność, pomoc czy miłość, oraz te negatywne, takie jak zazdrość czy kłamstwo.

Artystka gloryfikuje dobre cechy i krytykuje złe. Podejmuje również dialog z bieżącymi wydarzeniami i zjawiskami.


Gaya Lastovjak brała udział w krajowych i międzynarodowych wystawach, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Jej obrazy były prezentowane na wystawach w Austrii, Hiszpanii, Monako, Portugalii, Włoszech, Polsce, USA. Wiele z nich zostało zakupionych przez prywatnych kolekcjonerów m.in. ze Szwajcarii, USA, Polski, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich etc. Aktualny dorobek artystyczny: 36 wystaw, 24 nagrody artystyczne, 18 publikacji.

bottom of page