top of page

Joanna Lewicka

Moja twórczość przybierała różne formy w różnych okresach mojego życia - rysunek, fotografia, a obecnie skupiam się głównie na sztuce ceramicznej. Tworzenie ceramicznych form opiera się na procesie, intuicji i przepływie.

Ważne jest dla mnie przekształcenie procesu twórczego w nowoczesne obiekty ceramiczne łączące sztukę,

design i funkcjonalność - są to najczęściej rzeźby, wazony oraz ozdobne naczynia.
Wszystkie prace tworzę ręcznie przy użyciu różnych metod i technik. Najczęściej używam glin kamionkowych oraz porcelany,

w ramach monochromatycznej palety barw, co skutkuje surowymi i organicznymi kreacjami, które mają swój własny, niepowtarzalny wyraz. Inspiracje odnajduję w naturze, przetwarzam swoje odczucia wizualne i emocjonalne, a następnie tchnę życie przyrody w moje ceramiczne formy.

bottom of page